Додаток 10. Нарахування балів на змаганнях з танців із собаками

Представлення – загальне враження – максимум 10 балів (з десятими долями)МАХ
1) взаємодія між спортсменом і собакою та узгодженість

Програма має чітко демонструвати уважність собаки до спортсмена з метою явної взаємодії між ними та узгодженості рухів;

2
2) презентація

Виконання програми має проходити природньо, без раптових пауз та зупинок (якщо це не узгоджується з музикою). І собака, і спортсмен мають рухатись впевнено, з легкістю та чітко знати рухи свого танцю;

2
3) сигнали (команди жестом та голосові команди)

Сигнали, що подаються спортсменом собаці, мають бути вписані в хореографію та не відволікати від виступу. Голосові команди не можуть звучати голосно, заважати сприйняттю програми, відволікати від виступу;

1
4) фокус (уважність) на собаку

Програма має бути представлена з метою зосередження уваги на роботі собаки або спільній роботі спортсмена і собаки. Спортсмен не може акцентувати увагу на собі;

2
5) якість демонстрації

Танцювальна пара представляє програму, адресовану суддям і глядачам. Представлення має бути розраховано на сімейну аудиторію.

3
Разом:

Таблиця 1. Нарахування балів за критерієм “представлення програми – загальне враження”.

 

Рівень складності і техніка виконання – максимум 10 балів (з десятими долями)МАХ
1) кількість (різноманітність) рухів або проходів поруч (для програми “рух поруч під музику”).

Кількість рухів та зміст танцю відповідає музиці. Рухи поруч або елементи в танці мають бути не дуже короткими (для можливості їх оцінити) і не дуже довгими (що не виникає відчуття, що спортсмен не знав, чим заповнити програму). Кожний якісно виконаний рух оцінюється по 0,1 балу;

3
2) якість та рівень складності рухів поруч або елементів танцю

Більш чіткі, складні та якісно виконані елементи або проходи поруч мають оцінюватись вище. Оцінюється по 0,2 бали за кожен оригінальний і складний рух. Складність і оригінальність елементів оцінюється з урахуванням породних та фізіологічних особливостей собаки;

3
3) хореографія

Танець має бути поставлений таким чином, щоб після виконання будь-якого руху “поруч” або елемента фрістайлу не було грубих зупинок, переходи від елементу до елементу були плавними, а елементи – зв’язки логічно/красиво вписувались у канву програми.

Хореографія має бути зорієнтована на природність рухів собаки у танці;

2
4) використання всього доступного простору ринга

Програма має бути побудована з метою максимального використання простору рингу.

2
Разом:

Таблиця 2. Нарахування балів за критерієм “рівень складності і техніка виконання”.

 

Музика та інтерпретація – максимум 10 балів (з десятими долями)МАХ
1) інтерпретація музики

Музика має бути обіграна (інтерпретована). Спокійний і плавний танець для спокійної музики або емоційний танець для швидкої ритмічної мелодії. Якщо в музичному творі розповідається історія, вона має знайти своє відображення у танці;

4
2) танець відповідає музиці

Танець має гармоніювати з музикою. Рухи мають відповідати музиці та відображати її характер. Представлення створюється і виконується таким чином, щоб рухи собаки та спортсмена і музика здавались єдиним цілим;

4
3) музика підходить собаці

Музика має відповідати швидкості собаки, її рухам і темпераменту.

2
Разом: 

Таблиця 3. Нарахування балів за критерієм “музика та інтерпретація”.