Додаток 8. Настанови з суддівства змагань зі спорту з собаками за програмою фрізбі-фрістайл

Оцінка елементів, виконаних собакою, включає оцінювання 4 елементів: азарт, повернення, атлетизм, захоплення.

Азарт. Оцінюється азарт і бажання собаки переслідувати диск, швидка зміна цілей, зацікавленість і швидкість повернення до спортсмена, бажання продовжувати роботу протягом всього часу виступу. Якщо собака втрачає концентрацію на програмі в якийсь момент, то він оцінюється нижче в цій категорії. Якщо собака занадто азартний, витрачає час на кусання і псування диска, бали собаці можуть бути знижені в даній категорії або в категорії “захоплення”. Однак собака, що демонструє брак концентрації (або має відсутній погляд), оцінюється нижче, ніж занадто азартний собака, що жує диск. Оцінка знижується за спробу собаки покинути ринг під час виступу.

Повернення. Оцінюється здатність (вміння і техніка) собаки переслідувати, наздоганяти і ловити диск. При цьому собака має продемонструвати різні варіанти: при киданні диску спортсменом від себе, при кидках з використанням ніг тощо, повернення диска спортсмену, швидкість зміни дисків під час послідовного лову (їх швидке випльовування). Якщо собака не демонструє повернення при різних умовах або пропускає велику кількість кидків, то оцінка собаки може бути знижена за всіма 4-ма елементами оцінки собаки. Це може бути через втрату концентрації і втрати диска, відсутності бажання переслідувати, занадто поспішного стрибка, недостатнього стиснення диску при захопленні. Оцінка підвищується, якщо у пари новаторський (новий) спосіб повернення (наприклад, диск повертається в руку спортсмена, при обміні дисками в повітрі).

Атлетизм. Собака має здійснювати правильне і безпечне виконання стрибків і приземлень у відповідності зі своєю будовою, демонструвати комфорт при стійках, розгонах, гальмуваннях, швидкісних поворотах, під час виконання фліпів (перевертання собаки в повітрі), обертів, виконаних на місці і в повітрі. В атлетизмі оцінюються стрибки собаки із стоячого положення, з розбігу, фліп і вольт (опорний стрибок собаки з використанням будь-якої частини тіла спортсмена у якості опори для стрибка за диском; може бути вертикальним і горизонтальним). Наприклад, фліпи мають виконуватись рівноцінно під контролем в обидва боки. Оцінка знижується, якщо собака приземлюється на одну задню лапу або, що ще гірше, падає при приземленні.

Захват. Під час всього виступу собака має показувати послідовну цілеспрямованість і адекватну сфокусованість на захопленні диска. Оцінюється зацікавленість собаки у грі, концентрація на командах і дисках, відсутність зупинок і пауз у роботі. Варіанти будуть вважатися новаторством і можуть підвищити оцінку за цей елемент, якщо собака, який прискорюється для захоплення, при цьому б’є диск на бігу кілька разів і потім здійснює його ловлю, самостійно змінює напрямок кидка на “метелика” (обертання диска навколо поперечної вісі) і ловить його, а також, коли він ударом у диск повертає його спортсменові.
Оцінка елементів, виконаних спортсменом, включає оцінювання 4 елементів: презентація поля, різноманітність кидків, управління дисками, ритмічність пари.

Презентація поля. Програма має демонструвати для глядачів і суддів заплановане і вільне пересування спортсмена і собаки по полю, ряд різних за довжиною і напрямку кидків. Виконання тільки прямих кидків з одного кінця поля в інший або по колу чи обмеження кидання одним колом не є гарним пересуванням по полю, оскільки собака в русі задіяний, а спортсмен – ні.
Учасник, який демонструє лише кілька середніх та/або довгих кидків по колу і який посилає диск прямо перед собакою, не демонструє складного або новаторського пересування, а також різноманітності кидків. Повороти собаки, виконані більш ніж на 90 або 180 градусів, збільшують бали за всіма трьома категоріями: собака, спортсмен, пара. В такому разі вважається, що спортсмен посилив новаторство і складність додаванням важкоздійснюваних елементів у виступ, тим самим роблячи його більш складним для спортсмена і собаки. Переміщення має здійснюватись в процесі всього виступу, а не в одному сегменті виступу.

Різноманітність кидків. Оцінюється, наскільки виступаючі вільні у творчому виконанні кидків, способів кидання та інших елементів, які не враховуються в інших категоріях, оскільки вони мають різноманітність різних видів кидання і лову. Новаторська пара має бути високо оцінена в даній категорії. Спортсмен має продемонструвати мінімум 3 різних кидка з різним захватом, щоб досягти гарного результату. Від того, наскільки добре спортсмен демонструє ці кидки і намагається продемонструвати більше, залежить те, як він буде оцінений за цей елемент.
Новаторство спортсмена може оцінюватись у будь-якій з чотирьох категорій в залежності від того, полягало це новаторство у трюку, перехідному русі, русі по полю або управлінні диском. Трюк або кидок, повторений більш ніж двічі, якщо він не входить у мультисегмент, може зменшити рахунок за різноманітність кидків. Тому трюк, повторюваний втретє без варіацій, знижує оцінку за трюк. Спортсмен, який має найбільш високий ступінь складності та новаторства (навіть якщо співвідношення спійманих / пропущених дисків більш низьке), як правило, оцінюється в категорії “спортсмен” вище, ніж той, у кого нижчий рівень складності, але краще співвідношення спійманих / пропущених дисків.

Управління диском. Відпускання і заміна дисків мають проводитись плавно і послідовно без перерв, використовуючи різну дистанцію кидків. Спортсмен, який не плавно виконує кидки і не підбирає диски без перерв, матиме меншу оцінку за управління диском. Якщо спортсмен робить трюки групами з чотирьох кидків і потім кидає п’ятий весь час без зміни (або він не змінює свої групи кидків), він отримає більш низьку оцінку. Спортсмен, який стоїть без руху, очікуючи повернення собаки, і не рухається в достатній мірі, може оцінюватись нижче за трьома категоріями: управління диском, презентація поля, ритмічність пари. Добрим вважається управління диском, якщо майже непомітно, коли спортсмен підбирає диск, тому що увага глядачів зосереджена на собаці.

Ритмічність пари. Ця категорія враховує енергійні повороти або присідання спортсмена після виконання фліпів, поворотів перед елементом або проведений до виконання наступного елементу. Приклад вдалого перехідного руху – це коли спортсмен кидає рол, а собака перестрибує через диск, що котиться. Це також може розцінюватись як додання ефектності перехідному руху між елементами. Спортсмен, який не пересувається від трюку до трюку або не робить гармонічного переходу між ними, отримує оцінку за ритмічність пари нижче.

Оцінка парних елементів (спортсмен та собака) включає оцінювання 7 обов’язкових елементів (при підрахунку балів враховуються тільки 4 найкращих), що дає достатню свободу в плані новаторства: перельоти, спільний рух, проходи по прямій, опорні стрибки (вольти), ловля собаки в повітрі (дог-кетч), каскад, робота на дистанції.
Якщо команда робить якийсь трюк, який не може бути оцінений за жодним з семи елементів, він має оцінюватися в категорії “Різноманітність кидків”. У командних елементах пара має виконати 4 з 7 парних елементів.
Якщо спортсмен намагається виконати тільки 3 з 7 парних елементів, він отримує оцінку тільки за три парних елемента.
Якщо спортсмен намагається виконати 4, 5, 6 або всі 7, зараховуються 4, які отримали вищу оцінку.
Завжди краще для спортсмена намагатись виконати якомога більше з семи елементів, оскільки він оцінюється за всіма спробами. Оцінка залежить від того, наскільки вдало спортсмен виконує елементи.

Перельоти (безопорні стрибки, бар’єри). Два різних рухи через спортсмена, під час яких собака ловить диск в стрибку. Наявність тільки однакових перельотів означає, що елемент буде оцінюватись як спроба. Демонстрація тільки одного перельоту за весь виступ до підвищення оцінки не призводить.

Спільний рух. Скоординовані спільні (одночасні) рухи. Наприклад, спільні обертання, змійка між ногами спортсмена, перекиди тощо, які закінчуються обов’язковим кидком диска. Виконання спільного руху з невдалим ловом диску оцінюється як спроба. Відсутність кидка оцінку не дає.

Проходи по прямій. Собака, рухаючись за кинутим диском, має пробігти по прямій лінії максимально близько до спортсмена. Для отримання оцінки необхідна демонстрація не менш ніж двох проходів по прямій. Наявність більшої кількості проходів дозволяє отримати оцінку за кращу спробу.

Опорні стрибки (вольти). Собака має виконати не менш ніж два різноманітних опорних стрибки, використовуючи частину тіла спортсмена для відштовхування. Різноманітність визначається використанням різних частин тіла спортсмена для відштовхування, здійсненням собакою різних рухів, вольтів (прямий і зворотний стрибок) при використанні однієї й тієї ж частини тіла спортсмена. Виконання декількох однакових опорних стрибків оцінюється як спроба. Якщо під час виконання одного з двох вольтів спроба спіймати диск невдала, пара може отримати оцінку “задовільно”.
Демонстрація тільки одного вольта за весь виступ, так само як відсутність кидка, до оцінки елемента не призводить.

Ловля собаки в повітрі (дог-кетч). Спортсмену необхідно зловити собаку в повітрі під час її стрибка за диском. Для отримання оцінки достатньо однієї виконаної спроби. Наявність декількох дог-кетч дозволяє отримати оцінку за кращу спробу з оцінкою точних і впевнено виконаних командних дій. Невдалий лов диска оцінюється як спроба. Якщо під час виконання дог-кетч собака ловить диск вже після фіксації її спортсменом, пара може отримати оцінку “задовільно”.

Каскад (множинність, ловля швидкої серії послідовно кинутих дисків). Для отримання оцінки достатньо одного виконаного каскаду з як мінімум трьох послідовних швидких кидків. Варіації каскаду: жонглювання – швидка зміна дисків, під час якої собака віддає диск назад в руку спортсмену (зараховуються тільки підкинуті диски, а не віддані собаці з руки), каскад на дистанції – кожний наступний диск має бути випущений з руки до того, як спійманий попередній, так само каскади з різних трюкових елементів (наприклад, фліпи або закидання), якщо вони виконуються досить швидко. Збільшити шанс на високу оцінку можна при демонстрації швидкого і рівномірного темпу кидків. Оцінка ставиться, тільки якщо здійснювався лов не менше 3 дисків поспіль. Демонстрація каскаду з меншим рахунком лову поспіль оцінюється як спроба.

Робота на дистанції. Оцінюється мінімум 4 послідовно виконаних на дистанції кидка, коли собака ловить диски під час руху: зиґзаґом, по прямій або навколо спортсмена, не наближаючись до нього. За невдалий лов собакою дисків робота на дистанції оцінюється як спроба.

Особливості підрахунку результативності:
1) мінімальне число кидків, яке необхідно представити під час виступу – це один кидок;
2) підрахунок результативності здійснюється за формулою: спіймані диски / кинуті диски Х 10;
3) мінімальна кількість кинутих дисків дорівнює 18 (у разі, якщо кинуто менш ніж 18 дисків, при підрахунку результативності кількість спійманих дисків ділиться на 18).