ІІ.3. Положення про змагання

1. Для проведення змагань складається Положення про змагання (далі – Положення), що є офіційним документом, який регламентує проведення конкретних змагань і є підставою для їх організації та проведення. Положення не може суперечити цим Правилам.

2. Положення містить такі розділи:

1) найменування змагань;
2) цілі і завдання;
3) ранг змагань;
4) вид змагань (командний, особистий, особисто-командний);
5) організація та керівництво проведенням змагань;
6) місце і час проведення;
7) програма проведення змагань;
8) порядок допуску учасників і подання заявок;
9) безпека та підготовка місць проведення змагань;
10) порядок визначення першості у кожному виді програми;
11) умови визначення переможців і призерів та їх нагородження;
12) умови і порядок фінансування змагань;
13) строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях;
14) інші умови, які забезпечують проведення конкретного змагання.

3. Положення не може передбачати проведення змагань серед спортсменів – власників собак окремої породи (порід) або містити обмеження на участь у змаганнях в залежності від породної належності собаки, наявності або відсутності документів щодо походження собаки (родоводу).

4. Положення не може мати розбіжностей з цими Правилами.

5. Якщо за підсумками змагань розігрується вихід у фінал змагань вищого рангу, присвоюються титули чи визначаються рейтинги, це вказується у Положенні. У такому разі Положення погоджується з ВФКС.

6. Положення надається учасникам:

1) всеукраїнські змагання – не пізніше, ніж за 4 місяці;
2) обласні, зональні і регіональні змагання – не пізніше, ніж за 3 місяці;
3) міські – не пізніше, ніж за 2 місяці;
4) інші змагання – не пізніше, ніж за 1 місяць.

7. Положення про всеукраїнські, обласні, регіональні і зональні змагання затверджуються відповідним органом виконавчої влади сфери фізичної культури і спорту та погоджуються з ВФКС.