III. Організатори і судді змагань

1. Організатори і судді змагань зобов’язані забезпечити спортсменам рівні умови участі в змаганнях. Ця вимога не розповсюджується на об’єктивно нездійсненні умови, зокрема, метеорологічні.

2. Загальне керівництво всеукраїнськими, обласними, регіональними і зональними змаганнями здійснює відповідний орган виконавчої влади сфери фізичної культури і спорту.

3. Організатором всеукраїнських, обласних, регіональних і зональних змагань зі спорту із собаками є ВФКС.

4. Технічним організатором (виконавчою дирекцією) змагань є філія ВФКС або організація – член ВФКС за місцем проведення змагань. Технічний організатор (виконавча дирекція) призначається (затверджується) організатором і працює під керівництвом організатора.
Технічний організатор (виконавча дирекція) відповідає за матеріально-технічне, інформаційне, транспортне, ветеринарне і медичне забезпечення змагань, розміщення учасників і суддів, харчування учасників, їх собак (якщо харчування передбачене Положенням).
Технічний організатор (виконавча дирекція) вживає необхідних заходів безпеки проведення змагань.
Технічний організатор (виконавча дирекція) відповідає за достатню для проведення змагань кількість офіційних осіб. Визначення офіційних осіб може бути також покладено Положенням на організації, що беруть участь у змаганнях (команди).

5. Офіційні особи змагань.
Офіційна особа на змаганнях уповноважена організатором або технічним організатором (виконавчою дирекцією) на виконання визначених функцій щодо організації та проведення змагань у рамках, які не суперечать цим Правилам, Положенню, іншим нормативним документам.
Офіційні особи зобов’язані ознайомитись з їх правами, обов’язками, цими Правилами.

6. Виконавчий директор змагань.
Для забезпечення керівництва роботою технічного організатора (виконавчої дирекції) організатор призначає (затверджує) виконавчого директора змагань.

Виконавчий директор змагань зобов’язаний:
1) забезпечити одержання, придбання і виготовлення необхідного інвентарю та устаткування, нагородної атрибутики;
2) забезпечити достатню кількість обслуговуючого персоналу, провести інструктаж і розподіл обов’язків;
3) організувати транспортне забезпечення змагань;
4) організувати підготовку місця змагань відповідно до вимог Правил, доставку на місце змагань устаткування, інвентарю, його розміщення і видачу;
5) організувати зустріч, розміщення, за можливістю, харчування, а після закінчення змагань – відправлення суддів, учасників, їх собак;
6) організувати медичне і ветеринарне обслуговування;
7) забезпечити суддівську колегію і секретаріат змагань необхідним інвентарем, бланковою документацією;
8) організувати урочисте відкриття, нагородження переможців, закриття змагань;
9) за потреби, провести з представниками команд і суддями організаційну нараду;
10) після закінчення змагань організувати демонтаж устаткування, інвентарю, їх доставку до місця зберігання.

Адміністративно-технічний і обслуговуючий персонал змагань підпорядковується виконавчому директору.
Виконавчий директор не має права втручатися в дії суддівської колегії змагань.
Виконавчий директор працює у взаємодії з головною суддівською колегією змагань. В частині матеріально-технічного та адміністративно-господарського забезпечення змагань виконавчий директор керується вказівками організатора та головного судді змагань.
На комплексні заходи з декількох видів програми змагань можуть призначатися заступники виконавчого директора.

7. Перед відкриттям змагань комісією, до якої входять головний суддя, головний секретар і виконавчий директор змагань, складається акт щодо відповідності підготовленого місця змагань цим Правилам і вимогам безпеки.
Комісія має право відкласти відкриття змагань, якщо підготовка місця змагань не відповідає вимогам цих Правил і безпеки. У цьому випадку головний суддя разом з виконавчим директором змагань мають вжити необхідних заходів для приведення місця змагань у відповідність до вимог цих Правил і безпеки.

8. Оргкомітет змагань.
Для організації проведення змагань організатором може бути сформовано оргкомітет, до складу якого залучаються представники органів влади, засобів масової інформації, відомств, політичних діячів, діячів культури тощо. Склад оргкомітету затверджується організатором та, за необхідності, відповідним органом виконавчої влади.

9. З метою підвищення рівня інформаційного забезпечення змагань рекомендується випустити до змагань у паперовому або електронному форматі та/або розмістити на своїй веб-сторінці у мережі Інтернет інформаційно-довідкове видання (каталог), в якому публікуються Правила з відповідних програм змагань, Положення про змагання, графік проведення, схема розташування ділянок (рингів), списки заявлених команд і учасників, результати попередніх змагань, інші матеріали інформаційно-довідкового і методичного характеру.

10. З метою пропаганди спорту із собаками, залучення учасників і глядачів до змагань, рекомендується розмістити інформацію щодо запланованих змагань у засобах масової інформації, публікувати хід проведення і підсумки змагань.

11. Присутність лікаря і ветеринарного лікаря під час проведення змагань обов’язкова. Лікар змагань і ветеринарний лікар змагань зобов’язані мати набори відповідних медикаментів, необхідних для надання першої медичної (ветеринарної) допомоги.