IV.2. Мандатна комісія

1. Для забезпечення допуску учасників та їх собак до змагань призначається мандатна комісія змагань. До складу мандатної комісії включаються: виконавчий директор змагань, головний суддя змагань, головний секретар змагань, лікар змагань, ветеринарний лікар змагань.

2. Мандатна комісія приймає заявки на участь у змаганнях, перевіряє наявність визначених Положенням документів учасників та їх собак, забезпечує медичний і ветеринарний огляди.

3. Мандатна комісія складає список спортсменів та їх собак, які допущені до змагань, що є вихідним документом для складання стартового протоколу змагань.

4. Мандатна комісія має право відхилити заявку, якщо вона подана не за формою та/або відсутні (неправильно оформлені) документи, які мають бути надані разом із заявкою.

5. Представник команди (учасник особистого заліку) зобов’язаний пред’явити за вимогою мандатної комісії наступні документи на учасників:

1) паспорт або документ, що його замінює;
2) медичний допуск до змагань, виданий не раніше, ніж за 10 днів до початку змагань;
3) ветеринарний дозвіл на провезення собаки до місця проведення змагань;
4) інші документи, визначені організатором.

6. Паспорт або документ, що його замінює, також пред’являється за вимогою судді при учасниках перед виходом на старт.

7. Лікар змагань має право не допустити до участі в змаганнях спортсмена через відсутність у нього медичного допуску або якщо стан здоров’я спортсмена не відповідає вимогам щодо його участі в змаганнях з виду програми, за яким проводяться змагання.

8. Ветеринарний лікар змагань має право не допустити собаку на змагання через відсутність необхідних ветеринарних документів або за наявності у собаки явних ознак захворювання, що перешкоджає її виступу.

9. У встановлених органами державної влади випадках ветеринарний огляд собак перед змаганнями здійснюється відповідною установою державної ветеринарної служби. У цьому випадку організатор змагань не несе відповідальності за рішення представників державної ветеринарної служби.