IV.5. Учасники змагань

1. Учасники змагань зобов’язані знати ці Правила, Положення та програму змагань, неухильно їх виконувати.

2. До участі в офіційних змаганнях зі спорту із собаками допускаються спортсмени, які зареєстровані у ВФКС та відповідно до свого віку у загальних програмах та у канікросі можуть виступати у таких вікових категоріях:

1) юнаки, дівчата – з 12 до 15 років;
2) юніори, юніорки – з 16 до 17 років;
3) чоловіки, жінки – з 18 років.

Для змагань з їздового спорту, за винятком канікросу, встановлено окремі вікові категорії:

1) юніори, юніорки – з 16 до 20 років (19- і 20-річні учасники вправі брати участь у класах чоловіки, жінки);
2) чоловіки, жінки – з 18 років;
3) ветерани (тільки для байкджорингу) – з 40 років (учасники у категорії ветерани можуть запросити дозволу брати участь у відповідних змаганнях у категоріях чоловіки, жінки).

Спеціальні правила для різних програм їздового спорту можуть вносити додаткові вікові обмеження і вимоги або коригувати вікові категорії, враховуючи місцеву практику.

3. В ході винесення рішень судді та офіційні особи змагань виходять з того, що спортсмени, тренери і представники команд знають ці Правила.

4. Учасник змагань, який показав очевидну технічну непідготовленість, може бути знятий зі змагань головним суддею.

5. Змагання можуть проводитись серед збірних команд адміністративно-територіальних одиниць.

6. Змагання можуть проводитись серед команд спортивних організацій (спортивних клубів, відомств тощо) і команд, заявлених як групи фізичних осіб. В такому випадку команда носить найменування організації, що її заявляє (спортивного клуба, відомства тощо) або власне найменування, яке реєструє ВФКС з метою уникнення повторюваності.

7. Команди, що беруть участь у змаганнях, їх кількісний склад визначаються Положенням.

8. Спортсмен, що заявляється на участь у змаганнях, не може мати медичних протипоказань для участі в змаганнях з відповідної програми.

9. Представник, тренер і спортсмен, що заявляється на участь у змаганнях, зобов’язані враховувати вік, фізичний розвиток і стан здоров’я спортсмена з метою уникнення небезпеки для здоров’я чи життя.

10. Спортсмен зобов’язаний мати медичний допуск на участь у змаганнях або подати організаторам заяву про особисту відповідальність за своє здоров’я і життя.

11. За рішенням лікаря змагань спортсмен може бути направлений на медичний огляд до початку змагань.

12. Лікар змагань може відсторонити спортсмена від участі в змаганнях
з медичних показників, якщо стан здоров’я спортсмена не відповідає вимогам до учасників змагань.

13. Спортсмен зобов’язаний:

1) поводитись гідно, бути чесним у спортивній боротьбі;
2) знати і дотримуватись Правил і Положення;
3) бути ввічливим у спілкуванні з суддями, офіційними особами та іншими учасниками, виконувати вимоги суддів і офіційних осіб, не заважати їх роботі, не створювати перешкод для виступу інших учасників;
4) виступати на змаганнях в охайному одязі, який відповідає вимогам виду програми змагань;
5) не допускати грубого поводження зі своїми і чужими собаками;
6) вчасно прибувати на старт за викликом судді при учасниках;
7) виступати у змаганнях за організацію, у якій він проходить спортивну підготовку (крім випадків, коли він включений до складу збірної команди суб’єкта ВФКС чи збірної команди України).

14. Спортсмен має право:

1) після проходження передбачених цими Правилами процедур брати участь у змаганнях відповідно до Правил і Положення;
2) звертатися до суддівської колегії тільки через представника команди;
3) після закінчення проходження ділянки (рингу) отримати від судді (технічного персоналу) цього рингу інформацію щодо результатів виступу (у випадку, якщо відсутнє табло відкритого суддівства і не створюється перешкода для виступу іншого учасника).

15. Спортсмен зобов’язаний мати спорядження та інвентар, які необхідні для участі в змаганнях у відповідному виді програми змагань. У випадку відсутності спорядження або інвентарю, який необхідний для виступу, спортсмен дискваліфікується у цьому виді програми (вправі, заїзді, етапі).

16. Спортсмену може видаватись стартовий номер, що кріпиться на одязі.

17. За грубе поводження із собакою, неспортивну поведінку, створення перешкоди для виступу іншого учасника спортсмен дискваліфікується, а його результат анулюється як в особистому, так і в командному заліках. Цей пункт Правил діє з моменту прибуття спортсмена до місця проведення змагань і до моменту вибуття з місця проведення змагань.

18. У змаганнях можуть брати участь тільки спортсмени з фізично здоровими собаками. Спортсмени з хворими собаками, суками, що пустують і вагітні, до змагань не допускаються.

19. Тренер, представник команди та спортсмен зобов’язані враховувати вік, фізичну кондицію і стан здоров’я собак, які заявляються для участі у змаганнях з метою уникнення небезпеки для їх здоров’я чи життя.

20. За окремими видами програм змагань може бути передбачений мінімальний вік допуску собак до участі в них.

21. Собаки, що беруть участь у змаганнях, мають бути вакциновані, з ветеринарними документами відповідно до ветеринарних вимог.

22. Якщо ветеринарний лікар змагань знайде собаку з ознаками інфекційного захворювання, спортсмен, який виступає з цим собакою, дискваліфікується і має негайно залишити місце проведення змагань разом із собакою і спорядженням.

23. За рішенням ветеринарного лікаря змагань собака може бути направлений на перевірку фізичного стану до початку змагань. За рішенням головного судді це може бути умовою допуску до старту.

24. Ветеринарний лікар змагань має право відсторонити собаку від участі в змаганнях за ветеринарними показниками, якщо стан його здоров’я викликає побоювання (виснаженість тощо).

25. Собака, з яким виступає учасник, може бути власністю самого учасника, власністю організації, яку представляє учасник, а також власністю третьої особи, що має бути зазначене в заявці на участь.

26. У місці проведення змагань собаки мають бути під наглядом, на повідцях, а в місцях масового скупчення людей – в намордниках. Утримання собак без намордників і повідців дозволяється тільки під час виконання вправ і на офіційно оголошеній розминці.

27. Якщо організатором передбачене місце для утримання собак, то поза часом виступу собаки мають знаходитись в цьому місці.

28. Відповідальність за належне утримання собак на період проведення змагань несе представник відповідної команди (для учасників особистого заліку – самі учасники). Головний суддя має право дискваліфікувати спортсмена за неналежне утримання собаки.

29. Інциденти, пов’язані з укусами в місці проведення змагань, розбираються головним суддею. У результаті розбору ситуації головний суддя може прийняти рішення щодо дискваліфікації осіб, причетних до цього інциденту. Матеріальні та інші претензії між особами, причетними до інциденту, розглядаються в порядку, визначеному законодавством України.

30. Спортсмен дискваліфікується за укус, нанесений його собакою офіційній особі змагань. Виключенням може бути недотепна (неправильна) робота помічників у тих вправах, де видом програми змагань передбачена демонстрація собакою хватки.

31. В разі встановлення факту завчасного непопередження спортсменом організатора про те, що собака, з яким він братиме участь у змаганнях, пустує, не отримав дозволу на участь у змаганнях від організаторів, з’явився на змагання з цим собакою, відповідальність несе представник команди і вся команда дискваліфікується.

32. У змаганнях, що складаються більш ніж з однієї вправи, за рішенням головного судді може бути проведена процедура ідентифікації собак. Процедуру ідентифікації проводить призначена головним суддею офіційна особа, як правило, суддя при учасниках.