ХІIІ. Дисциплінарні заходи, апеляції, протести

1. За грубі порушення Правил спортсменами, тренерами, представниками і суддями, що не пов’язані з оцінкою виступу спортсмена, а також їх неспортивне поводження, головний суддя має право:

1) винести попередження;
2) прийняти рішення щодо дискваліфікації на цих змаганнях.

2. Друге попередження веде до дискваліфікації на змаганнях.

3. Прийняте рішення має бути оприлюднене негайно. Будь-яке рішення щодо винесення дисциплінарного стягнення має бути прийняте та оголошене до початку церемонії нагородження.

4. Спортсмени, що бажають повідомити щодо порушення Правил іншим учасником, тренером, представником, суддею тощо, мають проінформувати головного суддю до закінчення змагань у групі та/або класі, де відбувся інцидент, шляхом подання письмової заяви.

5. Головний суддя зобов’язаний негайно повідомити щодо подання заяви головного секретаря та осіб, на дії яких її подано.

6. Особи, що причетні до можливого порушення Правил, можуть подати зустрічну заяву і клопотати перед головним суддею щодо розбору інциденту.

7. Щодо допущених спортсменом, тренером, представником, суддею грубих порушень дисципліни головний суддя або комісар змагань доповідає організатору і має право подати письмове клопотання до ВФКС щодо розгляду інциденту на дисциплінарній комісії.

8. Рішення щодо дискваліфікації стосовно тренера та/або представника означає, що ця особа має залишити місце проведення змагань негайно після оголошення рішення щодо дискваліфікації. Якщо дискваліфікований тренер та/або представник відмовився залишити місце проведення змагань, можуть бути дискваліфіковані всі спортсмени цього тренера та/або представника.

9. Рішення щодо дискваліфікації стосовно спортсмена означає, що ця особа має залишити місце проведення змагань негайно після оголошення рішення щодо дискваліфікації. Якщо після дискваліфікації за неспортивне поводження він продовжує вчиняти дії, які було розцінено як неспортивне поводження, може бути дискваліфікована вся команда.

10. Протести щодо якості суддівства подаються представником команди головному секретарю змагань на ім’я головного судді змагань тільки в письмовому вигляді не пізніше, ніж через 15 хвилин з моменту оголошення результатів виступу цього учасника, якщо Положенням не встановлено інше.

11. Головний секретар фіксує на протесті час надходження і викликає головного суддю.

12. Протест має обов’язково містити посилання на конкретні пункти Правил, які вважаються порушеними.

13. Протести без посилань на пункти Правил головна суддівська колегія не приймає і не розглядає.

14. Рішення головної суддівської колегії щодо протесту є остаточним. В разі колегіального обговорення рішення щодо протесту вирішальне слово належить головному судді.

15. Усні протести подавати забороняється, допускається лише консультація представника команди з головним суддею щодо конкретного факту суддівства для визначення представником доцільності подачі письмового протесту. Після консультації головний суддя має право скорегувати рішення рефері (судді на ділянці) без подачі представником письмового протесту. Головний суддя має проконтролювати, що його рішення внесене до протоколу (оціночного листа). Якщо протокол (оціночний лист) вже передано до секретаріату, головний суддя має проінформувати головного секретаря щодо прийнятого рішення.

16. Щодо протесту можуть бути винесені такі рішення:

1) штрафні бали, що опротестовуються, скасовуються;
2) штрафні бали, що опротестовуються, не скасовуються;
3) оголошується повторний виступ спортсмена у вправі, штрафні бали за яку опротестовуються.

17. У випадку, коли щодо протесту оголошено повторний виступ спортсмена у вправі, попередній результат за цією вправою анулюється, а в залік учаснику (команді) зараховується результат, отриманий при повторному виступі. Якщо під час повторного виступу допущена помилка, яка приводить до дискваліфікації, учасник дискваліфікується.

18. Рішення щодо протесту має бути винесене до підведення підсумків змагань у цьому виді програми.

19. Під час розгляду протесту головний суддя вислуховує думки представника команди і судді на ділянці, задає необхідні питання і отримує роз’яснення, після чого виносить рішення.

20. У випадку вступу представника команди в суперечку із суддею на ділянці чи з головним суддею протест не задовольняється.

21. Протести щодо виступу спортсмена у виді програми “танці з собаками” не подаються і не розглядаються.

22. Протести щодо виступу спортсмена у виді програми “аджиліті” розглядаються тільки за наявності відеозапису, на якій зафіксовано момент проходження траси, який опротестовується.

23. Відеозапис може бути використаний за рішенням головного судді під час розгляду протесту щодо виступу спортсмена в інших видах програм змагань.

24. Жорстоке поводження спортсмена із собакою під час виступу, нецензурна лайка, відкритий прояв агресії до учасників змагань, так само як і поява на змаганнях в нетверезому стані, карається дискваліфікацією на участь у всіх змаганнях ВФКС.