ХV. Додаткові положення

1. До видів програм змагань можуть бути включені види змагань з собаками, які отримали розвиток в України.

2. Не можуть бути розглянуті для включення до переліку видів програм змагань такі програми, правила яких визначають породи собак, що беруть участь, або обмежують участь, виходячи з породної належності собаки, а також наявності чи відсутності у собак документів щодо походження (родоводів). Такі змагання вважаються не спортивними, а зоотехнічними заходами.

3. Одною з основних ознак, що дозволяють розглядати можливість включення виду програми у перелік видів програм змагань, є активна роль спортсмена в таких змаганнях.

4. Офіційне визнання видів програм змагань здійснюється в порядку, встановленому державним органом виконавчої влади сфери фізичної культури і спорту та за поданням ВФКС.

5. До моменту офіційного визнання виду програми, з цього виду можуть проводитись неофіційні змагання за умов погодження правил змагань з ВФКС. До програми, не визнаної державним органом виконавчої влади сфери фізичної культури і спорту, будуть застосовуватись вимоги цих Правил.