V.1. Суддівська колегія змагань

1. Суддівство змагань зі спорту із собаками здійснюють судді, які атестовані у встановленому порядку ВФКС, МФКС або МФЇС.

2. Для керівництва роботою суддів формується суддівська колегія змагань у складі головного судді, головного секретаря, а також, у разі потреби, заступників головного судді змагань та/або заступників головного секретаря змагань. Кількісний склад суддівської колегії залежить від рангу та виду змагань, кількості учасників та кількості змагальних майданчиків. Головним суддею на змаганнях регіонального рівня призначається суддя з кваліфікацією не нижче національної категорії.

3. Суддівська колегія призначається:

1) на всеукраїнські, обласні, зональні і регіональні змагання – не пізніше, ніж за 60 днів до початку змагань;
2) на інші змагання – не пізніше, ніж за 30 днів.

4. Суддівська колегія на всеукраїнські, обласні, зональні і регіональні змагання призначається ВФКС.

5. Суддівська колегія змагань іншого рангу призначається філією ВФКС або організацією – членом ВФКС.

6. Якщо за підсумками змагань розігрується вихід у фінал змагань вищого рангу, присвоюються титули чи визначаються рейтинги, суддівська колегія цих змагань затверджується ВФКС.

7. У суддівську колегію залучаються найбільш досвідчені судді, що мають високу кваліфікацію і досвід суддівства з відповідного виду програми змагань і суддівську категорію, яка відповідає вимогам Положення про суддів і суддівські категорії зі спорту із собаками.

8. Для виконання обов’язків судді зобов’язані мати відмітний знак. Одяг суддів має бути охайним. Для окремих видів програм змагань може бути встановлена спеціальна суддівська форма.

9. Судді мають прибути на місце проведення змагань завчасно,
у визначений організатором час, але не пізніше, ніж за годину до початку змагань, і зареєструватися, здати суддівські посвідчення в секретаріат змагань. Після закінчення змагань суддівські посвідчення повертаються власникам із внесеними до них оцінками за суддівство.

10. Під час суддівства змагань судді зобов’язані:

1) визначати оцінку спортсмена суворо у відповідності до цих Правил;
2) бути об’єктивними і неупередженими у вирішенні питань суддівства, бути прикладом для спортсменів;
3) сумлінно ставитись до виконання обов’язків, сприяти організованому проведенню змагань;
4) створювати учасникам змагань рівні умови виступу;
5) вчасно і правильно оформлювати суддівські документи (протоколи, оціночні аркуші), без затримки передавати їх до секретаріату змагань.

11. Суддя, викритий у необ’єктивності, відстороняється від суддівства рішенням головного судді.

12. Суддя не має права без дозволу головного судді залишати чи змінювати визначену ділянку суддівства до кінця змагань.

13. У ході суддівства суддя не має права надавати спортсменам допомогу в проходженні ділянки (давати поради, підказувати рішення тощо), може дати роз’яснення щодо вказівок, якщо їх не зрозумів спортсмен.