V.11. Оцінка роботи суддів

1. За результатами роботи суддям виставляються наступні оцінки за якість суддівства:

1) відмінно (відсутні зауваження по суддівству);
2) добре (за отримання зауваження по суддівству);
3) задовільно (за отримання попередження по суддівству);
4) незадовільно (за дискваліфікацію судді).

2. Головному судді змагань і головному секретарю змагань оцінка виставляється організатором змагань.

3. Оцінки рефері та іншим суддям виставляються головним суддею змагань.