V.7. Суддя-хронометрист

1. Для забезпечення хронометражу проходження учасником дистанції призначається суддя-хронометрист, який підпорядковується головному судді змагань і відповідає за правильність визначення часу, витраченого учасником на подолання дистанції (виконання вправи).

2. Суддя-хронометрист зобов’язаний:

1) перед початком змагань отримати необхідну документацію та інвентар, здійснити звірку отриманих секундомірів (хронометрів) і працездатність іншого устаткування та, у випадку їх несправності, доповісти головному судді;
2) перед початком змагань перевірити розмітку фінішу та, у випадку невідповідності розмітки до вимог Правил, доповісти головному судді і разом з офіційними особами, призначеними виконавчим директором, вжити заходів для усунення недоліків;
3) за наявності підлеглих суддів і асистентів провести з ними інструктаж з методики визначення часу і оформленню протоколів, контролювати роботу цих суддів і правильність внесення результатів хронометражу до протоколу;
4) забезпечити демонстрацію результатів хронометражу у випадку наявності карток (табло) відкритого суддівства;
5) у ході змагань координувати свої дії із суддею-стартером;
6) забезпечити правильне оформлення і своєчасну здачу протоколів хронометражу до секретаріату змагань;
7) після закінчення змагань здати отриманий інвентар.

3. Хронометраж проходження спортсменом дистанції визначається за показниками трьох хронометрів (секундомірів), якщо Правилами з конкретного виду програми не встановлено інше.
У випадку, якщо три хронометра (секундоміра) показують різний час, зараховуються показання хронометра, який показує середній результат.
У випадку, якщо два хронометри з трьох показують однаковий час, зараховуються показання цих хронометрів.
У випадку, якщо спрацювали тільки два хронометри, результат визначається як середнє арифметичне їх показників.

4. Момент старту фіксується:

1) якщо старт дається пострілом із стартового пістолета, хронометри запускаються по “димку” від пострілу;
2) якщо старт дається відмахуванням, хронометри запускаються в момент перетину рукою судді лінії плеча;
3) якщо старт здійснюється в момент перетину собакою лінії старту, хронометри запускаються в момент перетину собакою лінії старту грудьми.

5. Момент фінішу фіксується:

1) якщо момент закінчення проходження дистанції (траси) засікається за спортсменом, хронометри виключаються в момент торкання площини фінішу грудьми спортсмена;
2) якщо момент закінчення проходження дистанції (траси) засікається за собакою, хронометри зупиняються в момент торкання площини фінішу грудьми собаки.

6. Інші судді скидають показання хронометрів тільки за вказівкою
судді-хронометриста.

7. Якщо для визначення часу використовується електронна апаратура (електронний старт/фініш), результати хронометражу визначаються показаннями електронної апаратури.
У цьому разі призначається додатковий суддя-хронометрист, який здійснює контрольні виміри часу хронометром на випадок збою електронної апаратури.
Додатковий суддя-хронометрист, що здійснює контрольні виміри часу, може призначатися в інших випадках за рішенням головного судді.