V.8. Суддя-інформатор

1. Для оголошення гучномовним зв’язком інформації щодо ходу змагань призначається суддя-інформатор, який підпорядковується головному судді змагань і відповідає за доведення до глядачів і учасників правильної і своєчасної інформації щодо умов, ходу і результатів змагань.

2. В частині оголошення попередніх результатів суддя-інформатор працює під керівництвом головного секретаря змагань.

3. Суддя-інформатор зобов’язаний:

1) перед початком змагань отримати необхідну документацію (стартові протоколи, картки учасників тощо) та інвентар, перевірити справність устаткування та у випадку виявлення несправностей доповісти головному судді змагань;
2) добре орієнтуватись в Правилах і Положенні, знати програму змагань і розпорядок їх проведення, вивчити і мати при собі результати попередніх аналогічних змагань і користатись ними під час коментування;
3) через гучномовний зв’язок подавати інформацію щодо програми змагань, виконуваних вправ, досягнень учасників і команд, які беруть участь у змаганнях;
4) за вказівкою головного судді, головного секретаря, виконавчого директора змагань передавати розпорядження, повідомлення і оголошення для глядачів та учасників;
5) повідомляти у ході змагань попередні результати;
6) роз’яснювати дії суддів, приводити витяги з Правил, знайомити глядачів зі спортом із собаками і завданнями ВФКС;
7) під час виклику на старт спортсмена повідомити його стартовий номер, прізвище та ім’я, спортивний розряд (звання), кличку і породу собаки (собак), назвати команду (організацію), до якої належить спортсмен, а також оголосити його спортивні досягнення;
8) після закінчення змагань здати отриману документацію та інвентар.

4. Суддя-інформатор координує оголошення із суддею при учасниках для того, щоб вчасно повідомляти щодо виходу на старт наступного спортсмена.

5. Судді-інформатору забороняється:

1) обговорювати дії суддів на ділянках і рішення головної суддівської колегії;
2) висловлювати особисті симпатії до будь-якого спортсмена чи команди;
3) під час коментування виступу спортсмена підказувати йому тактику чи способи виконання вправи;
4) робити негативні зауваження на адресу організатора та офіційних осіб змагань, а також спортсменів і тренерів;
5) без дозволу головного судді передавати мікрофон іншій особі.

6. Результати, які повідомляються в процесі проведення змагань, носять характер попередніх, про що необхідно інформувати учасників і глядачів.