V.9. Суддя при учасниках

1. Для зв’язку між спортсменами і суддями, забезпечення своєчасного виходу учасника на старт (на ринг) призначається суддя при учасниках, який підпорядковується головному судді і відповідає за порядок у передстартовій зоні.

2. Суддя при учасниках зобов’язаний:

1) перед початком змагань (етапу змагань) отримати у головного секретаря стартовий протокол змагань, а також іншу документацію та інвентар;
2) перед початком змагань перевірити передстартову зону на відповідність до Правил змагань та, у випадку виявлення невідповідності, доповісти головному судді, разом із представниками організатора вжити заходів для усунення недоліків;
3) за наявності підлеглих суддів і асистентів провести з ними інструктаж і розподілити обов’язки;
4) доводити до відома представників розпорядок дня, час початку змагань, зміни в розпорядку проведення змагань, інформувати щодо рішень організатора змагань і головного судді змагань, які стосуються учасників;
5) забезпечити ознайомлення представників зі схемою розташування рингів (ділянок) чи траси;
6) контролювати своєчасне прибуття спортсменів із собаками до передстартової зони,
7) випускати спортсменів на старт суворо у відповідності зі стартовим протоколом;
8) без затримки подавати сигнал для виклику учасника, а у випадку неявки спортсмена в передстартову зону протягом двох хвилин з моменту виклику, запросити на старт наступного учасника;
9) перевіряти одяг і взуття спортсменів, екіпірування собак, інвентар і устаткування на відповідність до Правил;
10) у разі невідповідності до Правил змагань одягу, взуття спортсмена, екіпірування собаки, інвентарю або устаткування повідомляти спортсмену про необхідність усунення цієї невідповідності і не допускати спортсмена на старт до усунення недоліків;
11) у разі неможливості усунення спортсменом невідповідностей Правилам змагань одягу, взуття, екіпірування собаки, інвентарю й устаткування протягом двох хвилин, запросити на старт наступного учасника;
12) вести облік спортсменів, що були допущені до старту і не з’явилися на старт;
13) вчасно здавати стартовий протокол зі своїми позначками в секретаріат змагань;
14) після закінчення змагань здати отриманий інвентар.

3. За неявку в передстартову зону протягом двох хвилин з моменту виклику суддею при учасниках або за неможливості усунення невідповідностей одягу, взуття, екіпірування собаки, інвентарю та устаткування протягом двох хвилин, спортсмен дискваліфікується в цій вправі.