X. Звітність

1. За підсумками змагань головним суддею змагань і головним секретарем змагань складається зведений протокол змагань у двох примірниках, що разом з первинною документацією (оціночні аркуші, протоколи, заявки тощо) подається організатору.
Форма зведеного протоколу встановлюється ВФКС.

2. Зведений звіт щодо проведених змагань разом з одним екземпляром зведеного протоколу подається до ВФКС протягом 2-х тижнів з дня закінчення змагань.

3. Зведений звіт містить інформацію:

1) назву, ранг, дату, час і місце проведення змагань, їх програму;
2) найменування організатора змагань;
3) кількість спортсменів, що брали участь у змаганнях (загальна, за розрядам і видам програм);
4) кількість команд та організацій, що брали участь, їх найменування;
5) кількість представлених на змаганнях територій (міст, областей або країн в залежності від рангу змагань), їх найменування;
6) відомості щодо результатів виступів (у кожному виді програми) в особистому (прізвище, ім’я, по батькові та рік народження спортсмена, кличка, порода та дата народження собаки, зайняте місце, кількість балів, належність до команди та/або організації, прізвище, ім’я, по батькові тренера) і командному (найменування команди, найменування організації, зайняте місце, кількість балів, прізвище, ім’я, по батькові тренера) заліках;
7) відомості щодо кількості учасників, знятих зі змагань (загальної і окремої за вправами);
8) відомості щодо спортсменів, які виконали розрядні нормативи;
9) розміщення суддів за ділянками і оцінки їх роботи;
10) кількість поданих протестів (у разі наявності), на яких ділянках подані протести, прийняті рішення за протестами;
11) кількість дисциплінарних порушень (у разі наявності) і прийняті рішення;
12) оцінка підготовки місця змагань і організації змагань;
13) пропозиції щодо поліпшення організації подібних змагань.

4. Зведений звіт щодо проведених змагань підписується головним суддею і головним секретарем змагань.

5. Зведений звіт змагань також підписується першою особою організатора або його заступником, завіряється його печаткою.

6. Комісар змагань візує звіт після його підписання головною суддівською колегією і організатором.

7. Організатор змагань у встановлений термін подає звіт за встановленою формою у відповідний орган виконавчої влади сфери фізичної культури і спорту.