XI. Заходи безпеки для змагань всеукраїнського та міжнародного рангу

1. Змагання всеукраїнського рангу і вище проводяться на спортивних спорудах, що прийняті до експлуатації відповідними комісіями, за умов дотримання норм проведення масових спортивних заходів (суспільний порядок і безпека, евакуація і оповіщення учасників і глядачів, протипожежні норми, санітарно-гігієнічні норми, ветеринарні норми тощо).

2. В період підготовки і проведення змагань мають бути прийняті всі заходи, що забезпечують безпеку глядачів, учасників та їх собак.

3. Технічний організатор змагань зобов’язаний:

1) обладнати місце утримання собак і виділити офіційних осіб для постійного чергування біля нього;
2) забезпечити виконання протипожежних, санітарно-гігієнічних і ветеринарних вимог;
3) визначити порядок медичного обслуговування спортсменів і ветеринарного обслуговування собак;
4) здійснювати контроль за виконанням учасниками і офіційними особами необхідних норм безпеки;
5) за необхідності, завчасно повідомити місцеві органи охорони правопорядку щодо проведення змагань для забезпечення підтримки громадського порядку.

4. У місці проведення змагань мають постійно чергувати медичні і ветеринарні пункти з необхідним набором медикаментів, інструментів і транспортом для евакуації потерпілих. Щодо місця перебування медичного і ветеринарного пунктів мають бути проінформовані учасники та офіційні особи змагань.

5. У місцях, де очікується найбільше скупчення глядачів, контроль за дотриманням норм безпеки має бути посилений.

6. У передстартові зони, місця перебування учасників та їх собак, місце стоянки транспортних засобів учасників, місця виконання вправ (траси) допуск сторонніх осіб забороняється.

7. У випадку важких травм, отриманих учасником або собакою під час змагання, виконавчий директор змагань і головний суддя зобов’язані негайно організувати необхідні заходи для надання допомоги потерпілим, сповістити про це організатора і на місці провести службове розслідування із залученням медичного і ветеринарного персоналу.

8. Для окремих видів програм змагань Положенням можуть бути передбачені додаткові заходи безпеки, виходячи зі специфіки виду програми.